Dosen

DAFTAR DOSEN TETAP

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

NO NAMA NIY NIDN
01 Khomsiyatul Mukarromah, M.A 2014830201 2114048501
02 Ahmad Zulfikar Ali, M.Kom.I 2014830202 2110048801
03 Tawvicky Hidayat, M.Pd 2015830203 2106088604
04 Ja’far Shodiq, S.Sos.I., M.M 2015830207 2104046701
05 Moh. Hamzah, M.Pd 2015830206 2115037901
06 Agus Saifuddin Amin, M.Si 2016830208 2110088506
07 Rosyidi, M.Sos 2016830209 2111109004

Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

NO NAMA NIY NIDN
01 BagusAmirulloh, S.HI., M.Sy 2014830105 2130038201
02 Nazlah Hidayati, M.Psi 2014830104 2111058302
03 Moh. Maqbul Mawardi, S.Psi., M.PSDM 2015960307 2128098801
04 Sitti Khotijah, S.Sos.I., M.Kom.I 2015830105 2104118402
05 Totok Agus Suryanto, M.Si 2017830108 2108078302
06 Akh. Mardani, S.Sos., M.Sosio 2019830109
07 Heri Fadli Wahyudi, S.Sos., M.A 2019830110